ANUNT INTENȚIE ACTUALIZARE PUG

Ma, 07 ian 2020 12:59:00 EET de eli, 224 vizualizări

DENUMIRE : ,, ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

AL COMUNEI LELICENI

- COMUNA LELICENI , str PRINCIPALA , nr 10, jud. HARGHITA -

 

Avand in vedere Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea Planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa pregatitoare de elaborare.

Argumentare: Planul Urbanistic General are un caracter director si de reglementare operationala. Fiecare localitate trebuie sa intocmeasca Planul Urbanistic General, sa il actualizeze la 10 ani si sa il aprobe, aceasta constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la : a) evolutia in perspectiva a localitatii; b) directiile de dezvoltare functionala in teritoriu; c) traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean. (cf. Legii nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare)

Prin elaborarea PUG si RLU se stabilesc si reglementeaza:

 - teritoriul intravilan;

- modul de utilizare a terenurilor in intravilan;

- zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;

- delimitarea zonelor afectate de servituti publice;

- modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

- zonele protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice;

- zone de risc natural si zone de risc datorate unor depozitari de deseuri;

- conditiile de amplasare a constructiilor;

- formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a planului urbanistic general in perioada 17.01.2020 - 31.01.2020

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului Szőcs László- responsabil Comp. Urbanism si  Darvas Lőrinc Márta Achizitii Publice

ADRESA

 Primaria comunei Leliceni, str. Principala nr. 10;

Telefon - 0266-310583; Fax - 0266-310583;  e-mail: primarialeliceni@yahoo.com

Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare a Planului Urbanistic General .

Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin afișare la spatiul amenajat de la sediul primariei comunei Leliceni si pe pagina de internet a primariei www.primarialeliceni.ro in perioada: 01.02.2020  -  10.02.2020 .

Dispoziția nr. 165/2018 privind stabilirea și delimitarea secțiilor de votare pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

Mi, 03 oct 2018 10:10:20 EEST de eli, 2584 vizualizări

Descărcare

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO

Mi, 26 apr 2017 14:30:45 EEST de beti, 2879 vizualizări

Descărcare

Locuri speciale pentru afisaj electoral

Mi, 16 nov 2016 09:47:06 EET de beti, 3284 vizualizări

Descărcare

Secții de votare

Mi, 16 nov 2016 09:19:26 EET de beti, 3288 vizualizări

Descărcare

Prezentarea comunei

Jo, 30 iun 2016 11:58:02 EEST de erika, 3571 vizualizări

Leliceni este o comună din județul Harghita, Transilvania, formată din satele: Leliceni (Csíkszentlélek), Misentea (Csíkmindszent), Fitod (Fitód)și Hosasău (Hosszúaszó). Comuna se află în extremitatea Sud-Vestica a județului Harghita. Se învecinează dinspre Nord și Vest cu reședința de județ Miercurea-Ciuc, la Sud cu comuna Sâncrăieni, iar dinspre Est cu comuna Ciucsângeorgiu.  În legătură cu satele Leliceni și Misentea  primele atestări documentare sunt din anii 1332-33, în registrele papale. Este comuna în care s-a  păstrat până astăzi vechea organizare secuiasca a zecimilor „tizesek”. Cu toate ca din documentele istorice reiese ca în urma epidemiilor și foametelor de la începutul secolului XVIII a dispărut peste jumătate din locuitori, comuna are astăzi 1721 locuitori, în procent de 95% de etnie maghiară. Componența pe sexe este: 872 persoane de sex masculin și 849 de sex feminin. Din totalul locuitorilor comunei 53,22% reprezintă populația activă, iar cea dependentă reprezintă 46,78%.

    Comuna a contribuit și la dezvoltarea culturii universale prin personalităși născute în comuna, cum ar fi pictorul Nagy István din secolul trecut, poetul Bocskor János din secolul XVII. Comuna are doua biserici fortificate, Leliceni și Misentea, declarate la rîndul lor monumente istorice. Altarul cu aripi, pictat la începutul secolului XVI. ale bisericii din Leliceni se afla din anul 1914 la Galeria Națională Maghiară din Budapesta.

Prin comuna trec două drumuri județene, 123B si 123 C, drumuri care fac legătura între Miercurea Ciuc și Ciucsângeorgiu - prin Leliceni și Misentea - și respectiv prin Fitod și Hosasau, între Miercurea Ciuc și Armășeni. 

Bun venit pe pagina comunei Leliceni!

Ma, 08 mai 2012 08:37:44 EEST de eli, 5476 vizualizări

Földeladás-Virág Berta, Gecse Klára

Vi, 14 iun 2019 10:09:01 EEST de beti, 14773 vizualizări

Letöltés