Funcționarea și structura Primăriei Leliceni

 

 

Relații cu publicul:

 

Luni- Joi:  9:00-14:00

 

Camera 1.

 

Darvas Mónika- Referent social, ofițer de stare civilă

Tel. 0754-729816

- probleme sociale, alocație pentru susținerea familiei, ajutor social, ajutor pentru încălzire, anchetă socială ( în caz de boală și divorț), înregistrarea datelor de stare civilă

 

Kedves Ibolya- referent agricol

Tel. 0754-729815

- înregistrare, registru agricol, eliberarea adeverințelor pe baza registrului agricol, certificat de producător, subvenții

 

 

 

Camera  2.

 

Albert Réka- Casier

Tel. 0746-947463

- încasări, achitări taxe și impozite

 

Camera 3.

Vaszi Mónika- secretar

- atribuțiile secretarului: verificarea legalității, informații de interes public

 

 Camera 4.

 

Nagy Éva - Contabil

Tel: 0754-729817

- plăți, contabilitate, facturări, buget

 

Camera  5.

 

Keresztes Balázs- Primar

Tel. 0742-181978

- relații cu publicul: hétfő 9:00-11:00

 

Nagy Beáta- Consilier

Tel. 0754-729820

- programări audiențe ale primarului, verificarea și prezentarea petițiilor, poștă electronică, primirea și îndrumarea cetățenilor

 

Krézsek Erika -  Viceprimar

Tel: 0730034613

 

 

Camera 6. – la etaj